fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η εταιρεία “nextspot” δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η “nextspot”. τηρώντας τον  Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (“GDPR”) και του Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (“Κανονισμός ePrivacy”) συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλες πληροφορίες χρηστών.

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σκοποί επεξεργασίας

Μεταδεδομένα (Metadata)

Ο χρήστης του ιστοτόπου μας μπορεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (ή την επερχόμενη εφαρμογή app) μας χωρίς να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η γενική χρήση και περιαγωγή στην ιστοσελίδα μας είναι εντελώς ανώνυμη και δωρεάν. Σε αυτήν την περίπτωση, η “nextspot” θα συλλέγει μόνο τα ακόλουθα μεταδεδομένα που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση και αποσκοπούν καθαρά και μόνο σε χρήση περιπτώσεων ρήξεως της ασφάλειας του ιστοτόπου μας

 • Σελίδα παραπομπής

 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης

 • Όγκος διαβιβασθέντων δεδομένων

 • Κατάσταση μετάδοσης δεδομένων

 • Τύπος προγράμματος περιήγησης (browser)

 • Διεύθυνση IP *

 • Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή (interface)

 • Γλώσσα Περιήγησης

 • Έκδοση λογισμικού περιήγησης (browser)

Τα μεταδεδομένα θα χρησιμοποιηθούν απο την εταιρεία μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της παρεχόμενης ποιότητας του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας, αναλύοντας ταυτόχρονα τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των χρηστών μας με την εκτέλεση στατιστικών προγραμμάτων εξαγωγής συμπερασμάτων.

*Η διεύθυνση IP σας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να επιτραπεί η πρόσβαση σας στον ιστότοπο ή την εφαρμογής μας. Μετά την έξοδο σας η διεύθυνση σας δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον συγκεκριμένο σκοπό και θα συντομεύεται αφαιρώντας την τελευταία δυφιοοκτάδα από τη διεύθυνση σας.

Λογαριασμός (Account)

Εφόσον δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπο (ή στην εφαρμογή μας μελλοντικά), θα σας ζητηθεί να παρέχετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να είναι τα παρακάτω:

 • Ονοματεπώνυμο​

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση

 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

 • Αριθμό Τηλεφώνου

 • Διεύθυνση Τιμολόγησης και Παράδοσης

 • Ενδιαφέρον για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες

 • Αίτημα Λήψης Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων – Μηνυμάτων Τύπου SMS για σκοπούς Marketing

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε κάποια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα σας ζητηθούν επιπλέον:

 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού​

 • Στοιχεία Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας
 • Επιθυμητός Τρόπος Αποστολής
 • Είδος και Ποσότητα Προϊόντος
 • Ιστορικό Παραγγελιών
 • Τιμή Αγοράς Προϊόντων
 • Ημερομηνία Παραγγελίας
 • Επιστροφές Προϊόντων
 • Κατάσταση Παραγγελίας
 • Αίτημα Εξυπηρέτησης Πελατών

Η “nextspot” χρησιμοποιεί τα στοιχεία με τη συγκατάθεση σας (εφόσον πραγματοποιήσετε εγγραφή) ​προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού, να σας αποστείλει υλικό μάρκετινγκ στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και να αναλύσει τα ενδιαφέροντα σας για σκοπούς στατιστικούς και μάρκετινγκ.

Διαγωνισμοί

Αν συμμετέχετε σε πιθανούς διαγωνισμούς της “nextspot”, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά που αναφέρονται στο τμήμα του Λογαριασμού.

2. Τρίτα Μέρη (Εταιρείες - Οργανισμοί)

Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

Η “nextspot” ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασίας για την “nextspot”, προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αφορούν παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Ζητούμε και εξασφαλίζουμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Άλλοι παρατηρητές​

Η “nextspot” ενδέχεται να διαβιβάσει (σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) τα προσωπικά στοιχεία σας σε αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς συμβούλους ή επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία της συγχώνευσης ή εξαγοράς.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία

Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή και περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρους για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος σας πριν τη σύναψη σύμβασης

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που έχουμε

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων ή των συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτα μέρη, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας, που επιβάλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Άλλη εφαρμοστέα νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, ιδίως διατάξεις που ορίζονται από το δίκαιο των κρατών μελών.

Μπορούμε να προβούμε στην επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • Έχετε συναινέσει ρητά στην επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της “nextspot” ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

 • Η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

Η παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική βάσει εκ του νόμου ή συμβατικής υποχρέωσης ή είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης με εμάς ή για τη λήψη των υπηρεσιών/προϊόντων μας κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, ή προαιρετικά από εσάς.

Η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να επιφέρει μειονεκτήματα για εσάς, π.χ. ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η μη παροχή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.

4. Δικαιώματα χρήστη

Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Επιπλέον, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα. Υπάρχουν τα αντίστοιχα button τόσο στον περιβάλλον του λογαριασμού σας όσο και και στο προωθητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε (unsubscribe).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: (i) να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, (ii) να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (iii) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (iv) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, (v) να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων, (vi) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της αντίρρησης για την κατάρτιση προφίλ), και (vii) να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αντίρρησης για την κατάρτιση προφίλ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

5. Cookies

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Η παρούσα ενότητα σας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies και πώς μπορείτε να ελέγξετε αν διαθέτετε ή διαγράφετε cookies.

Τι είναι το Cookie

Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα είναι γνωστές ως «cookies».

Δεν είναι προγράμματα υπολογιστή, απλώς μικρά αρχεία πληροφοριών χάρη στα οποία οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα μοντέλα περιήγησης των χρηστών.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, επειδή αποτελούν μέρος του κιτ εργαλείων χάρη στο οποίο το διαδίκτυο προσφέρει σπουδαίες εμπειρίες στους χρήστες. Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, θυμούνται έναν κωδικό σύνδεσης, διατηρούν τα προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών ή παρουσιάζουν συναφές περιεχόμενο).
Υπάρχουν διάφορα είδη cookies: τα προσωρινά cookies (ή cookies συνεδρίας) λήγουν όταν κλείνει ο browser. Τα επίμονα cookies δεν λήγουν αλλά διατηρούνται έως ότου διαγραφούν ενεργά ή λήξουν (γεγονός που εξαρτάται από το διάστημα για το οποίο έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από την ιστοσελίδα).

Πώς διαγράφονται τα cookies

Οι περισσότεροι browser έχουν ρυθμιστεί αυτόματα να αποδέχονται cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε cookies στον δικό σας browser αλλά να θυμάστε ότι αν τα απενεργοποιήσετε μπορεί να χάσετε πολλά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Εάν επιθυμείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Πολιτική Cookies που περιέχει διεξοδικές και ανεξάρτητες πληροφορίες για τον τρόπο απενεργοποίησης cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του browser και τον τρόπο διαγραφής cookies που ήδη βρίσκονται στον υπολογιστή σας.

Για να διαγράψετε cookies από το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Μέσω της αποδοχής των Όρων Χρήσης καθώς επίσης της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και της χρήσης αυτής, συναινείτε στη χρήση των cookies.  Επίσης, μπορεί να συναινείτε στη χρήση cookies εκ μέρους μας μέσω των ρυθμίσεων που έχετε κάνει στον δικό σας web browser.

6. Χρονικό περιθώριο διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητάτε. Μόλις η σχέση μας ολοκληρωθεί, είτε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός αν ισχύουν εκ του νόμου προβλεπόμενες απαιτήσεις διατήρησης (όπως για φορολογικούς σκοπούς). Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντά σας για προϊόντα ή υπηρεσίες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον η “nextspot” επιτρέπεται να σας στέλνει υλικό εμπορικής προώθησης. Επιπλέον, ενδέχεται να υποχρεωθούμε βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας να διατηρήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο 10 ετών μετά το σχετικό φορολογικό έτος. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με άλλους εφαρμοστέους νόμους ή εάν χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε κάποια νομική αξίωση, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω περιορισμένους σκοπούς μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.