fbpx

Επιστροφές Προϊόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Συμβουλή

Οι παρακάτω όροι ενημερώνουν το σύνολο των πελατών της εταιρείας Nextspot σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. Η εταιρία nextspot συνιστά την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των προϊόντων που επιλέγετε.

Υπαναχώρηση

A. Τι είναι - Πως γίνεται ?
 1. Εάν έχετε μετανιώσει για την αγορά ενός προϊόντος, ο νόμος (Ν. 2251/1994) σάς δίνει το δικαίωμα να το επιστρέψετε μέσα σε δύο εβδομάδες (14 ημέρες) από τη στιγμή που εσείς ή κάποιος τρίτος που ορίσατε παραλάβει το προϊόν (όχι ο μεταφορέας). Παρόλα αυτά η εταιρεία μας επεκτείνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης του καταναλωτή για επιπλέον 16 ημέρες. Έχετε λοιπόν το δικαίωμα να προβείτε στη διαδικασία της υπαναχώρησης (εφόσον φυσικά πληρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις) για 30 ημέρες συνολικά από τη στιγμή που θα παραλάβετε το προϊόν.
 2. Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε με σαφή τρόπο για την πρόθεσή σας την εταιρεία Nextspot – Zelloh ΜΙΚΕ, Κακουλίδη 11 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310384442, E-mail: support@nextspot.store. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επιστροφής προϊόντος κάνοντας κλικ εδώ
 3. Το προϊόν θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και με τελείως άθικτη τη συσκευασία του.
 4. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).
 5. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς(απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 6. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία μας για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του
 7. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
Β. Πληρωμή στην Υπαναχώρηση
 1. Εάν υπαναχωρήσετε θα σας επιστραφεί το συνολικό αντίτιμο αγοράς του προϊόντος. Η περίοδος μες στην οποία θα σας επιστραφούν τα χρήματα είναι δύο εβδομάδες (14 ημέρες) και ξεκινάει από την ημέρα που η εταιρεία μας παραλαμβάνει το επιστραφέν προϊόν.
 2. Για την επιστροφή του προϊόντος επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς (Ν.2551/94 αρ. 4.10)
 3. Τα πρώτα έξοδα αποστολής που κατεβλήθησαν με την αγορά του προϊόντος δεν επιστρέφονται.
 4. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική καταβολή εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό από τα δύο μέρη.
 5. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Nextspot, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Nextspot κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
 6. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν μνήμη κ.τ.λ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
Γ. Αποκλεισμός Υπαναχώρησης

Η υπαναχώρηση δεν έχει ισχύ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα Nextspot και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα Nextspot, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 2. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
 3. Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, ε) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) στ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), ζ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, η) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, ι) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ια) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order), ιγ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
 4. Εάν το προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, δεν είναι σφραγισμένο ή έχει παραβιαστεί η συσκευασία του.
 5. Εάν είστε Νομικό Πρόσωπο ή προμηθευτήκατε το προϊόν με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (πχ. μεταπώληση, εμπόριο συναφών ειδών κλπ), όπως και σε κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση (Ν.2251/94 αρ.3ιβ).
 6. Εάν το προϊόν είναι κατασκευασμένο με ειδική παραγγελία αποκλειστικά για εσάς.

Σημείωση: Η Υπαναχώρηση δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους

Ελαττωματικό Προϊόν - Εγγύηση

Σε περίπτωση ευθύνης της Nextspot για πραγματικό ελάττωμα ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η NEXTSPOT οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2310 ή στο 2310384442 ή email support@nextspot.store. Ευκολότερα μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονικής φόρμα επιστροφής προϊόντος κάνοντας κλικ εδώ. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Nextspot επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Περιορισμός ευθύνης:

 • Η Nextspot απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν.
 • Επιπλέον, η NEXTSPOT δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. μεταπώληση προϊόντος). Η εγγύηση των προϊόντων δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή. Σε περίπτωση που η εταιρεία μας διαπιστώσει την μεταπώληση του προϊόντος σε τρίτο αγοραστή, φέρει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την τήρηση των όρων της εγγύησης του προϊόντος*.

Α. Ευθύνη και Εγγύηση Επώνυμου Κατασκευαστή

Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής («διαρκή καταναλωτικά αγαθά») συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη εγγύηση («εμπορική εγγύηση») του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής («Προμηθευτής»). Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ο κατασκευαστής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή (κατασκευαστή), το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.
 2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο κατασκευαστής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του κατασκευαστή των υποχρεώσεών του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο Πελάτης μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον κατασκευαστή την τήρησή της.
 3. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Β. Προϊόντα Renew / Refurbished / Used

 1. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «RENEW». Για τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι ανακατασκευασμένα ή μεταχειρισμένα, παρέχεται περιορισμένης χρονικής ισχύος εμπορική εγγύηση από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ιστοσελίδα του προϊόντος. Οι συσκευές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα RENEW είναι μεταχειρισμένες και ενδέχεται να φέρουν εμφανείς ή μη αμυχές / εκδορές, στο εμπρός και οπίσθιο περίβλημα. Η συσκευασία των προϊόντων δεν είναι απαραίτητο πάντα να περιέχει οδηγίες χρήσεως.

Γ. Compatible Toner / Inkjet

Για τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι Συμβατά (compatible) ή αλλιώς Renew/Rebuilt (όχι Original / OEM), παρέχεται περιορισμένης χρονικής ισχύος εμπορική εγγύηση από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ιστοσελίδα του προϊόντος. Όλα τα τόνερ/μελάνια από την κατηγορία Compatible Toner/Inkjet (όχι Original/OEM) ενδέχεται να φέρουν εμφανείς ή μη αμυχές / εκδορές, πάνω στο δοχείο.  Η συσκευασία δεν περιέχει οδηγίες χρήσεως, ενώ υπάρχει περίπτωση (αναλόγως του κωδικού του προϊόντος) να μην υπάρχει ταινία ασφαλείας.

Οι βασικοί όροι της εμπορικής εγγύησης για τα παραπάνω προϊόντα είναι οι ακόλουθοι:

 1. Εάν ο πελάτης διαπιστώσει πρόβλημα στο προϊόν που παρέλαβε σε χρονικό διάστημα 14 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς) από την εταιρεία Nextspot πρέπει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία τηλεφωνικώς ή μέσω email ή ευκολότερα με τη χρήση της φόρμα επιστροφής προϊόντος RMA. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί γενικά είναι να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία και να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος. Αρχικά λοιπόν κάποιος αρμόδιος από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης θα σας καλέσει για να διευκρινίσετε το πρόβλημα. Επιπλέον θα σας αποσταλεί μια φόρμα επιστροφής προϊόντος (στο e-mail σας) που θα πρέπει να αποστείλετε στο support@nextspot.store (βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στο email). Με τον τρόπο αυτό ξεκινά και ολοκληρώνεται η διαδικασία αντικατάστασης του προβληματικού σας προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς (επιστροφής και αντικατάστασης) επιβαρύνουν τη Nextspot.
 2. Εάν ο πελάτης διαπιστώσει πρόβλημα στο προϊόν που προμηθεύτηκε από τη Nextspot σε χρονικό διάστημα άνω των 14 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς), θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την εταιρεία τηλεφωνικώς ή μέσω email ή ευκολότερα με τη χρήση της φόρμα επιστροφής προϊόντος RMA. Η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση είναι να επιστραφεί και να ελεγχθεί το προϊόν στη Nextspot και ακόλουθα να ενημερωθεί ο πελάτης για πιθανή αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος. Η ενημέρωση του πελάτη γίνεται σε 2 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προβληματικού προϊόντος.  Αρχικά θα σας αποσταλεί μια φόρμα επιστροφής προϊόντος (στο e-mail σας) που θα πρέπει να αποστείλετε στο support@nextspot.store (βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στο email). Τα έξοδα μεταφοράς (επιστροφής) επιβαρύνουν τη Nextspot.
 3. Εάν ο πελάτης διαπιστώσει πρόβλημα στο προϊόν που προμηθεύτηκε από τη Nextspot σε χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών (από την ημερομηνία αγοράς και πριν την λήξη της εγγύησης του προϊόντος), θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την εταιρεία τηλεφωνικώς ή μέσω email ή ευκολότερα με τη χρήση της φόρμα επιστροφής προϊόντος RMA. Η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση είναι να επιστραφεί και να ελεγχθεί το προϊόν στη Nextspot και ακόλουθα να ενημερωθεί ο πελάτης για πιθανή αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος. Η ενημέρωση του πελάτη γίνεται σε 2 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του προβληματικού προϊόντος. Αρχικά λοιπόν θα σας αποσταλεί μια φόρμα επιστροφής προϊόντος (στο e-mail σας) που θα πρέπει να αποστείλετε στο support@nextspot.store (βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στο email). Τα έξοδα μεταφοράς (επιστροφής) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Όπως αναφέρεται και στους περιορισμούς ευθύνης της εταιρείας Nextspot στην τήρηση της εγγύησης, τα προϊόντα Compatible ή Rebuilt Toner δεν προσφέρονται για μεταπώληση. Σε περίπτωση μεταπώλησης τους η εγγύηση τους ακυρώνεται.

* Η αποδοχή των όρων χρήσης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, κάνει δεκτή την παραπάνω προϋπόθεση 

**Η επιστροφή των προϊόντων στην Nextspot πραγματοποιείται με τις εταιρείες Speedex ή ΕΛΤΑ, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας.

Δ. Chip for Toner

Στην κατηγορία «Chips για τόνερ» δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή αντικαταστάσεις των chips λόγω προβλήματος Firmware (Υλικολογισμικού) ή οπιουδήποτε άλλου προβλήματος.